Responsive image
Responsive image

ANNE TAKSİ

Gelecek nesiller için...

| RANDEVU OLUŞTUR

| Şimdi Ara

Bizlere 0324 515 6020'nolu telefondan ulaşabilirsiniz.ANNE TAKSİ PROJESİ KAPSAMINDA ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI VE GEBE ARASINDA PROTOKOL


1 - TANIMLAR

1.1 GEBE: Hamile olan ve hizmetlerden faydalanacak kişi.
1.2 BELEDİYE: Erdemli Belediye Başkanlığı.
1.3 DEVLET HASTANESİ: Mersin İli’ndeki tüm Devlet Hastaneleri.
1.4 ÖZEL HASTANE: Mersin İli’ndeki tüm özel hastaneler.
1.5 DOKTOR: Mersin İl’indeki bağımsız muayenehane açan kadın-doğum ve çocuk doktorlarının muayenehanesi.
1.6 AİLE: Gebenin eşi, çocukları, annesi, babası.

2 - TARAFLAR
Bu Protokol, Belediye ve hizmet verdiği gebe arasında aktedilmiştir.

3 - HİZMETİN İÇERİĞİ

3.1 Anne Taksi, Erdemli Belediye Başkanlığı’na ait araç/araçlar olup, Erdemli İlçe sınırları içerisindeki kırsaldaki maddi imkânı zayıf olan gebe vatandaşlarımızın, gebelik süresi boyunca doğuma kadar (Doğum dahil) geçen sürede gebelik takibi için tercih ettiği hastaneye/doktora ulaşım hizmetini ve doğumdan sonra bebeğin/bebeklerin ilk muayenesi için ulaşım hizmetini görecektir ve başkaca hiçbir hizmet yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.2 Anne Taksi hizmetinden yararlanmak isteyen gebe, gebelik hangi aşamada olursa olsun, Erdemli Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne gelerek, işbu Protokolü imzalayacak olup, işbu Protokolü imzalamayan gebe, Anne Taksi hizmetinden yararlanamayacaktır.

3.3 Gebe, muayene olacağı, normal veya sezaryen ameliyatı yoluyla doğum yapacağı, çocuğunu muayene ettireceği hastaneyi (Devlet Hastanesi ya da özel hastane) ve doktoru kendisi tercih eder.

3.4 Gebe, gebelik muayenesi ya da doğum için, kendisinin tercih ettiği sağlık kuruluşundan randevusunu alıp, Limon Çiçeği Birimine ait 0324 515 60 20 no.lu telefonu arayarak, randevu saati ve tarihi hakkında, randevudan en az 2 (İki) gün önce bilgi verecek olup, randevu durumuna göre o gün için kendisine araç randevusu verilmişse, randevu günü, gidilecek yerin yakınlığı/uzaklığına göre uygun saatte evinden alınıp, ilgili hastaneye götürülerek, muayene işlemi bittikten sonra da tekrar evine götürülmesi sağlanacaktır. Anne Taksi’nin, hususi taksi haricinde sağlık açısından bir vasfı olmayıp, aracı kullanacak şoför ve yanındaki personel sağlıkçı değildir. Belediye tarafından, hastane ve ev arasında gidiş ve dönüşlerde yapılan ulaşım esnasında, sağlık konusunda yaşanabilecek aksiliklerden, trafiğin yoğun olması, yol yapımı, kaza vs. gibi nedenlerle yolun kapalı olması vb. nedenlerle hastaneye geç gidilmesinden dolayı Belediye sorumlu değildir. Gebe ve yakınları, en geç bu protokolü imzaladığı tarihte bu hususlarda bilgilendirildiğini ve bu bilinçle araç hizmetinden yararlandıklarını kabul ederler.

3.5 Gebenin ani gelişen sağlık durumu nedeniyle hastaneye/doktora gitmesi gerektiği ya da doğumun planlanan günden önce gerçekleşecek olması halinde, gebeye Anne Taksi hizmeti verilmeyecek, gebe kendi imkanları ve tercih ettiği başka yollarla hastaneye/doktora gidecektir.

4 - YASAL SORUMLULUKLAR

4.1. Belediyenin, kırsaldaki maddi imkânı zayıf olan gebelerin, gebelik takipleri ve doğuma kadarki (Doğum dahil) süreçte evden hastaneye/doktora, hastaneden/doktordan eve araç teminini desteklemek ve doğumdan sonra bebeğin/bebeklerin ilk muayenesi için ulaşım hizmeti görmek haricinde hiçbir hukuki sorumluluğu yoktur.

4.2. Gebe, gebelik takipleri ve doğuma kadarki süreçte tedavi olacağı hekimi ve hastaneyi kendisi seçeceği için, kendisinde ve bebek/bebeklerinde çıkabilecek herhangi bir yanlış teşhis/tedavi veya başkaca bir sağlık probleminden Belediye aleyhinde herhangi bir maddi-manevi tazminat, hak, alacak talebinde bulunamaz ve Belediye görevlilerini cezai anlamda sorumlu tutamaz.

4.3. Ulaşım sırasında meydana gelecek trafik kazalarında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

4.4. Taraflar arasında çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda Erdemli Adliyesi yetkilidir.

Gebe Bilgileri Aile Bilgileri Belediye
Adı ve Soyadı: Adı ve Soyadı:
T.C. No: T.C. No:
İmza İmza

| PROTOKOL İNDİR
Protokolü indirebilir ve gerekli alanları doldurup görevlilere elden teslim edebilirsiniz.